Pertandingan Rekacipta Kreatif Dari Barangan Kitar Semula

25 Nov 2017 | Sabtu
2.00 petang – 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Ayer Hitam, Johor

Tujuan:
Tujuan program ini adalah untuk menggalakan kitar semula dikalangan peserta, menguji minda kreatif, mencungkil bakat seni dalam diri peserta serta menguji kemahiran berfikir untuk mengolah sesuatu barang yang terpakai menjadi sesuatu yang berguna setelah dikitar semula.

Kelebihan:
• Menguji minda kreatif.
• Menggalakkan kitar semula.
• Mencungkil bakat seni.

Penglibatan:
Para peserta.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama