Pertandingan Word Search Puzzle Online

27 Oktober 2017 | Jumaat
2.30 petang – 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Ayer Hitam, Johor

Tujuan:
Tujuan program ini adalah untuk menguji tahap kefokusan peserta dalam mencari perkataan yang tersembunyi dalam perkataan. Serta menggalakkan peserta untuk menggunakan internet sebagai medium permainan yang sihat dan berilmu.

Kelebihan:
• Menguji tahap kefokusan peserta.
• Menambah ilmu dalam ejaan perkataan.
• Menguji ketangkasan dan kecepatan peserta menjawab soalan.
• Mengembangkan lagi daya pemikiran peserta untuk bermain permainan yang beri ilmu dan bermanfaat.

Penglibatan:
Para peserta.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama